top of page

เวียงสู่วัง festival 2023

วันที่ 21 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัสมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นักกิจการนิสิต และนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมโครงการ “NU Freshmen night 2022”

ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ กิจกรรมจากเวียงสู่วัง (Hi touch) เป็นกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเปรียบได้กับการก้าวเข้าสู่วังของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจจากการต้อนรับจากรุ่นพี่และศิษย์เก่า

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเทศกาลดนตรีครั้งแรกในปี 2566 ของชาวมอนอ "เวียงสู่วัง festival 2023" ซึ่งมีการแสดงดนตรีหลากหลายแนว โดยงานจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์(โดม) มหาวิทยาลัยนเรศวร


0 views
bottom of page